Algemene voorwaarden

Flamingo Diving Bonaire

 • Dit is belangrijk en beïnvloedt uw wettelijke rechten, dus lees dit en onze andere voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen.
 • De volgende voorwaarden vormen de basis waarop alle opleidingen, cursussen, duikreserveringen, koopwaar en diensten worden verkocht en/of gemaakt door (“Wij”, “Ons”, “Onze”, “Het Bedrijf”), aan en/of met de koper, (“U”, “Uw”), vanaf onze websites (“de Site”), telefonisch of persoonlijk in het Duikcentrum.
 • Deze algemene voorwaarden, samen met ons privacybeleid en elk bestelformulier of betalingsinstructie omvatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot elke verkoop, bijvoorbeeld een cursus of duikboeking of huur van duikuitrusting die wij van u accepteren.
 • Door te reserveren via de site, per telefoon, e-mail of persoonlijk gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 • Als u een reservering maakt, erkent u dat u zich niet hebt gebaseerd op enige andere verklaring, garantie of toezegging anders dan die in deze voorwaarden, ons privacybeleid, elk bestelformulier, gegevensformulier, formulier voor medische verklaringen, formulier voor aansprakelijkheidsverklaring, formulier voor huurovereenkomst of een betalingsinstructie gesteld worden.

Cursus boekingen

 • Alle duikers die op een cursusboeking staan vermeld, zijn bij de boeking inbegrepen en de kosten worden in rekening gebracht op alle geboekte plaatsen.
 • Een aanbetaling of het volledige bedrag wordt in rekening gebracht op het moment van uw reservering om die reservering te bevestigen.
 • Kandidaten mogen enkel gebruikmaken van A) Hun eigen SCUBA uitrusting, goedgekeurd voor gebruik tijdens de cursus door Flamingo Diving, of B) Uitrusting verhuurd door Flamingo Diving
 • Flamingo Diving accepteerd geen gehuurde uitrusting van derde partijen en de aansprakelijkheidskwesties die dat met zich meebrengt.
 • Kandidaten welke hun eigen uitrusting gebruiken tijdens een cursus zijn verantwoordelijk voor hun eigen apparatuur en potentiele problemen met hun apparatuur.
 • Kandidaten die Flamingo Diving of Flamingo Diving haar uitrusting gebruiken voor een cursus of duik zijn verantwoordelijk voor die uitrusting en worden volledig belast voor verlies of schade, ongeacht de oorzaak.
 • Kandidaten mogen niet deelnemen aan activiteiten als zij niet naar waarheid het medisch formulier kunnen invullen. MEDISCH
  Duiken kan onder bepaalde condities voor uitputting zorgen. Uw luchtwegen, longen, hart en vaatsystemen moeten in goede gezondheid zijn, daarbij hoort een gezond lichaamsgewicht. Alle luchthoudende holtes moeten normaal en gezond zijn. Wanneer u hart en/of vaat aandoeningen, epelepsie of asthma heeft OF (sterke) medicatie gebruikt, dan bent u verplicht om dit tijdig aan te geven voor het ontvangen van de boekingsbevestiging.

  Ook dient u een vrijwaarding van aansprakelijkheid in te vullen voorafgaand aan het deelnemen aan elke activiteit. Vertragingen door het niet voldoen aan deze administratieve en medische vereisten worden in rekening gebracht tegen het geldende tarief voor gemiste sessies.
 • Afwezigheid van geplande sessies wordt in rekening gebracht tegen het huidige tarief van één gemiste sessie.
 • Als klanten niet voldoen aan de prestatie-eisen van een duik of kennisontwikkelingssessie, behoudt de eigenaar of de instructeur, zich het recht om kosten in rekening te brengen voor het herhalen van die duik of sessie, het tarief hiervoor is gebaseerd op de op dat moment geldende tijdsduur van een gemiste sessie en afhankelijk van de aard van de gemiste duik of sessie. Noch Flamingo Diving, noch werknemers of contractanten kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van persoonlijke uitrusting veroorzaakt voor, tijdens of na duikactiviteiten of cursussen.

Betalingen

De betaling wordt gedaan bij de reservering en automatisch toegevoegd aan onze reserveringen.

Op het moment van uw registratie / reservering, verbindt de klant zich tot een aantal verbintenissen aan Flamingo Diving:
Kennis te hebben genomen van en instemmen met deze voorwaarden voor deelname, alsmede de activiteit waarvoor de Klant zich inschrijft, wat de specifieke voorwaarden voor deelname aan de activiteit ook zijn.

Cursus annuleringen door u gemaakt:

U heeft het recht uw cursus op elk moment te annuleren. Alle annuleringen kunnen op de volgende manieren worden gedaan. Door een e-mail te sturen naar [email protected] De annulering gaat in op de dag van ontvangst van deze kennisgeving en de ontvangst wordt schriftelijk bevestigd via sms of e-mail. Annuleringskosten worden in rekening gebracht als een percentage van de aanbetalingsprijs, afhankelijk van het aantal dagen vóór de cursus waarop de annuleringsmelding is ontvangen.

De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:

 • Meer dan 30 dagen: 25%
 • Tussen 14 en 29 dagen: 50%
 • Tussen 0 en 13 dagen: 100%

Door ons aangebrachte wijzigingen:

 • Het is onwaarschijnlijk dat wij uw cursuswijzigingen moeten regelen. Soms moeten we wijzigingen aanbrengen (bijvoorbeeld een verandering van instructeur of een duikplaats voor de opleiding) en we behouden ons het recht om dit op elk moment te doen.
 • Wij behouden ons ook het recht voor om uw cursusafspraken te annuleren. Als bijvoorbeeld alle instructeurs niet kunnen duiken of als het weer te slecht is om te duiken, kan het zijn dat we dit moeten afzeggen. In dat geval kan Flamingo Diving uw gereserveerde cursus moeten verplaatsen naar een andere geplande cursus in de toekomst, indien beschikbaar.

BELANGRIJKE OPMERKING:
Restituties of compensatiebetalingen zijn niet van toepassing